Hur mycket spar eller tjänar du på solceller?

Hur mycket spar eller tjänar du på solceller?

Att installera solceller är inte bara ett steg i rätt riktning gällande miljön. Det är även ett ekonomiskt smart beslut då man både spar på inköpt el och kan sälja överbliven producerad el. Med rätt förutsättningar finns goda möjligheter att minska elkostnaden rejält. Det visar uträkningar hos Midsummer Solar Roofs.

Att minska sina elkostnader och uppvärmningskostnader kan ske på flera olika sätt. Vad som är mest kostnadseffektivt beror främst på hur man bor och hur hög elkonsumtionen är. Att se över elförbrukningen hos äldre elektronikprodukter är exempelvis en väg. Finns möjligheten att installera solceller kan detta minska den totala kostnaden rejält.

Hur mycket är besparingen?

Hur mycket som kan sparas med solceller beror på flera punkter. Bland annat var i landet du bor (påverkar antalet soltimmar), hur stor ytan solcellerna kan monteras på samt vilken lutning som taket har.

Midsommar Solar Roofs har en uträknare på deras webbplats där man kan ange olika förutsättningar för att därmed se eventuell förtjänst. I referenser från många nöjda kunder kan man även läsa om hur solcellstaken implementerats och vilken effekt de gett.

Ett exempel:

En familj i Gävle vill ha solceller på taket på sin villa. Då det är en medelstor villa innebär det att de förväntar sig kunna montera ca 45 – 55 kvm solceller. Taket har 30 graders lutning och ligger i söder. Med de produkter som Midsommar Solar Roof säljer skulle installationen av solcellerna kosta ca 220 000 kr.

Detta efter att ROT-avdraget är draget på arbetskostnaden samt att man fått solcellsbidraget från staten. Ett bidrag som är tänkt att premiera installation av solceller och få fler att växla över till miljövänliga alternativ. Den beräknade årsproduktionen uppgår då till närmare 5000 kWh. Genom att ändra förutsättningarna kan även andra resultat ges, gör din beräkning här.

Räkna på att montera solceller

Köp mindre – Sälj mer

Fördelen med solceller är att du både kan minimerar hur mycket el du behöver köpa in – och kan sälja det som blir över. Under sommarhalvåret gör vi generellt av med mindre el samtidigt som solcellerna kommer producera som allra mest. Dessa månader säljs därmed överbliven el till det elbolag som du annars köper el från. Det smidiga är att de inte får neka dig att sälja elen då de enligt lag måste ta emot och köpa den.

Är det lönsamt i längden?

Enklaste vägen att räkna på hur lönsamt solcellspaneler kan vara är att ta kontakt med en återförsäljare som därmed kan mäta och räkna ut förutsättningarna.

Det handlar ju både om husets totala elkonsumtion, hur mycket som kan sparas samt hur mycket man kan sälja. Detta i förhållande till installationskostnaden. Ny Teknik publicerade en artikel 2017 där de räknade ut att man efter 15 år har ”gratis el” med solceller. De sammanfattar det med att

”Efter omkring 15 år har du gratis el. De flesta bedömare är överens, det lönar sig med solceller – om förutsättningarna är de rätta”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

3 + 5 =