Handla med CFD – Fördel eller nackdel?

Handla med aktier online

CFD står för Contract for Difference och handlas bland annat via handelsplatser som eToro, CMC Market och IG Market. Istället för att investera i guld, en aktie eller en kryptovaluta så sker investeringen i certifikat (CFD) som följer en underliggande tillgång. På så vis skapas flera fördelar. Men det finns även nackdelar.

Fördelar

  • Alltid en motpart

Vid handel med CFD är det handelsplatsen som är motpart. Det är alltså exempelvis eToro som sätter kurserna och köper/säljer certifikat utifrån kundernas önskemål. Det de tjänar på i detta fall är den spread som skapas mellan köp- och säljkursen.

När mer ovanliga aktier ska säljas på aktiemarknaden finns en risk att det inte finns någon köpare. Men med CFD finns alltså alltid köpare/säljare.

  • En mycket större marknad

Hos svenska aktiemäklare erbjuds främst aktier från den svenska börsen. Genom att handla ETF finns möjligheten att nå delar av andra länders företag. Men eftersom CFD inte innebär ägande i underliggande tillgången så kan ett extremt brett utbud erbjudas.

Investera i kinesiska företag, Bitcoin eller hur värdeskillnaden förändras på VIX (volatilitetindex). Det enda som krävs är en handelsplats som väljer att följa aktier och andra värdepapper över hela världen.

  • Hävstång

Att handla med hävstång innebär att värdeutvecklingen blir betydligt större. Väljs exempelvis hävstång på x10 innebär det att värdeutvecklingen kommer att förändras 10 gånger så mycket som den underliggande tillgången.

Om du köper CFD mot OMX30 index och detta index går upp 1 % så kommer alltså din CFD att öka 10 %. På detta sätt kan ett mindre belopp användas för att ändå nå en hög avkastning.

Hävstång används även på marknader som inte har så stora svängningar. Med hävstång på x100 kan exempelvis valutaparet SEK/EURO blir betydligt mer intressant att handla i än om hävstångseffekten inte fanns.

  • Inget courtage

Det vanligaste är att CFD handlas utan courtage. Det som betalas är istället en spread. När sälj-positioner öppnas betalas även en ”rollover-fee”. Det är ca 3 % på årsbasis utslaget per dag som positionen hålls öppen. Oavsett är det betydligt bättre än att behöva betala 49 kr för att köpa och sedan 49 kr för att sälja.

Nackdelar

  • ISK

Den största nackdelen med CFD är att de inte kan köpas via ett ISK. Därmed kommer all handel att behöva deklareras via en K4-blankett. En del CFD-handlare (bland annat CMC Market och IG Market) har automatisk överföring av alla siffror till Skatteverket. Detta i likhet med hur fondbolagen rapporterar in all handel. Men fortfarande skapar det kapitalskatt – vilket inte uppstår vid ISK.

  • Lockas till hög risk

Statistik anger att ca 70 % av privata investerare går minus vid handel med CFD. Det beror inte primärt på att de väljer fel aktier eller fonder utan att de tar för stor risk. Detta genom att använda stor hävstång.